Anmälan om lägenhetsrenovering

Skriv ut blanketten som pdf fil eller fyll i formuläret.

Uppgifter som inlämnats till disponentbyrån bifogas till uppgifterna i disponentintyget.

BOSTADSBOLAGETS UPPGIFTER

AKTIEÄGARENS KONTAKTUPPGIFTER

PLANERAT ÄNDRINGS- ELLER UNDERHÅLLSARBETE