Anmälan om störning

Klagomål lämnas alltid skriftligt till disponenten, som ger invånaren en skriftlig anmärkning/varning. Personen som lämnat klagomål avslöjas inte.