Flyttanmälan

Med den här blanketten kan du göra en flyttanmälan till
disponentbyrån.
Då införs dina uppgifter i fastighetens boenderegister och ditt namn sätts på dörren till din lägenhet.
Flyttanmälan måste du göra också då du flyttar ut.

OBS: Du bör också göra flyttanmälan till posten och magistraten.