Vattenmätaravläsning

Med denna blankett kan du meddela avlästa värden på vattenmätare.