Ansvarsfördelningstabell

LÄGENHETENS DEL ELLER ANORDNING

Bolaget låter utföra och betalar

Delägaren låter utföra och betalar

Anmärkningar

KONSTRUKTIONER      
yttertak  X    
golv och innertak ( översta-, botten- och mellanbjälklag)  X    
yttervägg, innerväggar, stolpar och balkar  X    
nedsjunkningar och sprickor i konstruktionerna  X    
balkonger  X    
balkonger, inresidans ytebeläggningar    X  
vattenisoleringar i våtrum  X    
värmeisoleringar, ljudisoleringar  X    
       
YTBELÄGGNINGAR      
invändiga målningar, tapetseringar, paneler, kakel/klinker o. dyl. golv- och väggbeläggningar    X  
invändiga rappningar, spackelytor och sänkta tak    X  
       
DÖRRAR      
lägenheternas ytterdörrar och balkongdörrens yttre dörr  X    
lägenhetens mellandörrar och den inre balkongdörren    X  
brevinkast  X    
namnskylten på lägenhetens ytterdörr  X    
låset på lägenhetens ytterdörr och balkongdörr  X    
lägenhetens extra lås på ytterdörren = "säkerhetslås" (aktieägaren har monterat)    X  
dörrpump (insidan)    X  
dörrstoppare och dörrhållare (på utsidan)  X    
dörrklocka (mekanisk)  X    
tittöga    X  
säkerhetskedja och inbrottsskydd    X  
automatisk ytterdörr      
- lägenhetens invändiga anordningar    X  
- anordningar utanför lägenheten  X    
       
FÖNSTER      
ytterbåge och karm  X    
innerbåge och mellanbåge    
underhåll och målning av fönstrens utsida    
underhåll av fönstrens insida samt målning av insidan och mellanrummen    X  
fönstrets ytterglas  X    

fönstrets inre glas (även ett öppningsbart värmeglaselement)

 

 

vädringslucka

  X  
ett värmeglaselement som är fastmonterat i väggkonstruktionen X    
ytterbågarnas funktion och beslag X    
innerbågarnas funktion och beslag   X  
fönsterhållare (hasp på fönstrets insida)   X  
tätning av balkongdörr och fönsterbågar   X  
balkongglas, markiser o dyl. konstruktioner X*    
* Utgångspunkten är att aktieägaren har underhållsansvaret för de konstruktioner som denne har låtit installera. Det rekommenderas att ansvaret för balkongglas o. dyl. konstruktioner som aktieägaren har installerat införs i bolagsordningen.      
persienner    X  

LÄGENHETENS DEL ELLER ANORDNING

Bolaget låter utföra och betalar

Delägaren låter utföra och betalar

Anmärkningar

FASTA INDREDNINGAR OCH ANORDNINGAR      
skåp och garderober    
fönsterbräde och skyltfönstrets fönsterbänk    
gardinstång och gardinbräda    
bastulavar    
öppen spis och ugnar    
ELTEKNISKA SYSTEM      
det fasta nätets el- och dataöverföringskablar i lägenheten X    
gruppcentral/distributionscentral (="proppskåp")    
elmätare (elleverantören)     elleverantören
strömbrytare och eluttag    
bilvärmaruttag med utrustning    
säkring, lysrör, lampa, led, fiberbelysning    X  
fast belysningsarmatur    
lägenhetsspecifika elvärmeapparater och värmekablar med reglage (bl.a. takstrålnings- och golvvärme samt elradiatorer)  X    
hushållsmaskiner (kylskåp, frys, spis, häll, ugn, tvättmaskin, torkskåp m.m.)    
kylrum med kylningsanordning  X    
varmvattenberedare (i sin helhet)  X    
bastuugn och styrcentral    
centraldammsugare:      
- sladd och dammbehållare som är placerade i lägenheten    
- centralenhet och rör  X    
- delar utanför lägenheten X    
säkerhets-, underhålls- och larmsystem:      
- utrymningsvägs- och säkerhetsbelysningssystem X    
- brandlarm- och brandvarnarsystem    
- hustekniska larmsystem X    
ringklocks-, dörrsummer- och passersystem samt dörrtelefon (som är installerade i elnätet)    
dörrtelefonens invändiga delar (telefonlur, sladd och apparat)   X  
       
VENTILATIONSSYSTEM      
självdragsventilation      
friskluftsventil:      
- reparation och förnyelse, delar inne i och utanför lägenheten X    
- rengöring, invändiga delar   X  
filter (utomhuslufts-, ersättningslufts- och friskluftsventil):      

- förnyelse och rengöring, delar som är placerade i lägenheten eller som skall bytas ut via lägenheten

  X

 

- förnyelse och rengöring, delar som är placerade utanför lägenheten eller som skall bytas ut utanför lägenheten

 X    
frånluftsventil:      
- reparation och förnyelse X    
- rengöring   X  
frånluftskanal X    

LÄGENHETENS DEL ELLER ANORDNING

Bolaget låter utföra och betalar

Delägaren låter utföra och betalar

Anmärkningar

maskinell frånluftsventilation:      
Friskluftsventil, delar inne i och utanför lägenheten:    
- reparation och förnyelse  X    
filter (utomhuslufts-, ersättningslufts- och friskluftsventil)):      
- förnyelse och rengöring, delar som är placerade i lägenheten eller som skall bytas ut via lägenheten    
- förnyelse och rengöring, delar som är placerade utanför lägenheten eller som skall bytas ut utanför lägenheten    
spiskåpans fettfilter:      
- av metall: - förnyelse    
-rengöring    
- övriga, t.ex. I tyg, förnyelse och rengöring    
spiskåpa (Spiskåpan är en apparat utan fläkt som är ansluten till frånluftskanalen)      
-apparaten    
- lampa och lampans strömbrytare   X  
spisfläkt med filter (spisfläkten är försedd med en fläkt)    X  
frånluftsventil:      
- reparation och förnyelse  X    
- rengöring    
frånluftskanal med utrustning  X    
frånluftsmaskiner (bl.a. frånluftsfläkt och toppventilator)  X    
Ventilationens automatik oh styranordningar samt strömbrytare X    
maskinell till- och frånluftsventilations anordning:      
tilluftsventil  X    
Filter (utomhuslufts-, ersättningslufts- och friskluftsventil):      
- förnyelse och rengöring, delar som är placerade i lägenheten eller som skall bytas ut via lägenheten    
- förnyelse och rengöring, delar som är placerade utanför lägenheten eller som skall bytas ut utanför lägenheten  X    
spiskåpans fettfilter:      
- av metall: - förnyelse    
-rengöring    
- övriga, t.ex. i tyg: förnyelse och rengöring    
spiskåpa (spiskåpan är en apparat utan fläkt som är ansluten till frånluftskanalen):      
- apparaten  X    
- lampa och lampans strömbrytare    
spisfläkt med filter (spisfläkten är försedd med en fläkt)    
frånluftsventil:      
- reparation och förnyelse X    
- rengöring   X  
till- och frånluftskanaler med utrustning    

till och -frånluftsmaskiner (bl.a. frånluftsfläkt och toppventilator)

 

 

radiatorer för värmeåtervinning, uppvärmning och kylning av tilluft

 X    
ventilationens automatik och styranordningar samt strömbrytare X    
VATTEN- OCH AVLOPPSANDORDNINGAR SAMT ANORDNINGAR FÖR VATTENBUREN VÄRME      
kar och bassänger (lavoar, badkar, bubbelbadkar, duschkar, diskho och -bänk)    
vattenkranar och blandare  X   basnivå

LÄGENHETENS DEL ELLER ANORDNING

Bolaget låter utföra och betalar

Delägaren låter utföra och betalar

Anmärkningar

lägenhetsbastu, ångkabin och ångbastu    
ledningar och anslutningsrör samt handduschar    
ventiler (radiator-, spärr- och säkerhetsventiler)  X    
toalettstol, kar, tank och spolventil  X    
anslutning av en tvättmaskin    
rör och ledningar (vatten, avlopp och värme):    
stockning i avloppet:
- anmälningsplikt om stockning
   
- avlägsnande av stockning    
simbassängsanordning:      
- anordningen med pumpar och filter, yt- och bottenventiler samt värmeväxlare    
-rören    
vattenlås och golvbrunnar      
- reparation och förnyelse   X  
- rengöring  X    
lägenhetsspecifik vattencirkulationspump    
lägenhetsspecifik vattenmätare  X    
anordningar för vattenburen värme (bl.a. värmeradiatorer, golvvärme och torkelement = "handduksställ")  X    
varmvattenbererade (i sin helhet; elanordningar, vattenapparaturer, ventiler och rör)  X    
sand-, fett-, bensin- och oljeseparator  X    
luftvärmepump (installerad av bolaget) X    
jordvärmepump    
DATAKOMMUNIKATIONSSYSTEM      
fastighetscentral / telefoncentral    
lägenhetscentral (telecentral, it-central)  X    
telefonnät  X    
huskablar    
optofibernät    
fasta datakommunikations- och telefonuttag    
ANTENNSYSTEM  X    
centralantenn    
antennuttag X    
GASANORDNINGAR      
gasrör    
gasmätare     kaasulaitos 
ÖVRIGA  APPARATER OCH ANORDNINGAR      
brevlåda    
brandskydd:      

- brandvarnare

 

 

- brandposter:

 X    
- kran X    
- slangar, annat    
- handsläckare:      
- utanför lägenheten    
- inne i lägenheten    
- sprinkleranordningar  X    

LÄGENHETENS DEL ELLER ANORDNING

Bolaget låter utföra och betalar

Delägaren låter utföra och betalar

Anmärkningar

avfallshantering:      
- avfallskomprimator, avfallskärl:      
-gemensam  X    
- aktieägarens egen    
enhetliga namnskyltar och infotavlor (i allmänna utrymmen)  X    
kylrum och förråd:      
- konstruktioner    
- anordningar    
ETT AVGRÄNSAT GÅRDSOMRÅDE SOM ANVÄNDS AV AKTIEÄGAREN      
gräsmatta el. dyl.    
mindre planteringar    
träd    
gränsstaket    
utomhusförråd och utetak    
utebelysning (installerad av aktieägaren)    
altan  X*    
* Utgångspunkten är att aktieägaren har underhållsansvaret för en altan som denne har låtit bygga.