För ert bostadsaktiebolags bästa sedan år 1983!

Företaget Disponentservice Hissa Ab som grundades år 1983 bedriver högklassig och pålitlig fastighetsförvaltning i Vasa. Det ursprungliga företagets namn var Pohjanmaan Asuntokiinteistöjen Palvelu Oy. Efter företagsköpet i början av år 1999 ändrades namnet till Disponentservice Hissa Ab.Företagets ägare är Juha Hissa.

Bolagets verkställande direktör Juha Hissa är av Disponenternas Auktoriseringsförening r.f. auktoriserad professionell fastighetsförvaltare. I vår verksamhet iakttar vi dessutom auktoriseringsföreningens etiska råd angående god fastighetsförvaltningssed (HIT) samt Suomen Kiinteistöliittos fastställda lista över fastighetsförvaltarens uppgifter.

Utgångspunkten för vår verksamhet är god service och högklassig fastighetsförvaltning. Vi gör kundnöjdhetsundersökningar bland våra kunder med jämna mellanrum. Vi har placerat oss på första plats i Finlands Fastighetsförvaltningsförbunds riksomfattande kundnöjdhetsundersökning åren 2004 och 2006.

Disponentservice Hissa Ab sköter ditt bostadsaktiebolag konfidentiellt, med yrkesskicklighet och sakkunskap.

Logga in till Taloyhtio.info   »

jsenyrityslogo web 190Luotettava kumppani 2017sy jasenyritys 2017 175x88pxAAA logo 2017 FI transparentBisnode DnB riskiluokka 1 logo 2017 transparentPL LOGO Oy Isannointipalvelu Hissa Dis SV 392614 web