För ert bostadsaktiebolags bästa sedan år 1983!

Företaget Disponentservice Hissa Ab som grundades år 1983 bedriver högklassig och pålitlig fastighetsförvaltning i Vasa. Det ursprungliga företagets namn var Pohjanmaan Asuntokiinteistöjen Palvelu Oy. Efter företagsköpet i början av år 1999 ändrades namnet till Disponentservice Hissa Ab.

I vår verksamhet iakttar vi auktoriseringsföreningens etiska råd angående god fastighetsförvaltningssed (HIT) samt Suomen Kiinteistöliittos fastställda lista över fastighetsförvaltarens uppgifter.

Utgångspunkten för vår verksamhet är god service och högklassig fastighetsförvaltning. Vi gör kundnöjdhetsundersökningar bland våra kunder med jämna mellanrum. Vi har placerat oss på första plats i Finlands Fastighetsförvaltningsförbunds riksomfattande kundnöjdhetsundersökning åren 2004 och 2006.

Disponentservice Hissa Ab sköter ditt bostadsaktiebolag konfidentiellt, med yrkesskicklighet och sakkunskap.

jsenyrityslogo web 190Luotettava kumppani 2017sy jasenyritys2019 su 175x88 0AAA logo 2019 FIBisnode DnB riskiluokka 1 logo 2017 transparentPL LOGO Oy Isannointipalvelu Hissa Dis SV 392614 web