Personal

Juha Hissa,verkställande direktör, disponent

Auktoriserad disponent, AIT, ITS-TEK
tfn: (06)-3199 100
e-post: juha.hissa@isannointihissa.fi

Leila Hissa, bokförare, fastighetssekreterare

tfn: (06)-3199 100
e-post: leila.hissa@isannointihissa.fi