Häiriöilmoitus

Valitus on aina tehtävä kirjallisena ja se toimitetaan isännöitsijälle, joka antaa häirikölle kirjallisen huomautuksen/varoituksen. Valituksen tekijöitä ei paljasteta valituksen kohteelle.